SIANOKISZONKA

Charakteryzuje się stałą wartością pokarmową, która w przeciwieństwie do zielonek, nie zmienia się wraz ze zmianą warunków pogodowych oraz w miarę starzenia się roślin. Kluczem do sukcesu w hodowli bydła jest maksymalizacja udziału dobrych jakościowo sianokiszonek w dziennej dawce pokarmowej.

Ważnym procesem w produkcji dobrych sianokiszonek jest pierwszy pokos w którym jest najwięcej strawnego białka, przypada on na drugą połowę maja. Nasze łąki są koszone w takiej fazie rozwojowej, aby miały wysoką wartość pokarmową i dawały najwyższy plon strawnych składników pokarmowych z jednostki powierzchni. Optymalnym terminem koszenia jest stadium kłoszenia się traw lub pełnia pączkowania roślin motylkowych. Pierwszy pokos jest zazwyczaj bardziej dojrzały, przez co jest bardzo chętnie pobierane przez zwierzęta.