O NAS

Często rolnicy mają na wiosnę niedobór siana oraz sianokiszonki. Przy ograniczonej ofercie handlowej kupują to, co jest dostępne na lokalnym rynku, nawet, jeśli jakość produktów pozostawia wiele do życzenia i nie spełnia podstawowych standardów. Dlatego też, postanowiliśmy wypełnić tą lukę i zaopatrzyć lokalny rynek w dobrej jakości produkty.
Trawy, siano i sianokiszonki.

Poprzez użycie kosiarki ze spulchniaczem pokosu i przetrząsacza karuzelowego mamy możliwość skrócić proces technologiczny,co przedkłada się na paszę wolną od zanieczyszczeń glebowych. Umożliwia to także zmianę organizacji produkcji i terminowe zbiory.

Nasze łąki i pastwiska, jak i inne użytki zielone, co kilka lat wymagają renowacji i dlatego zdecydowaliśmy się na likwidację starych łąk. Jesteśmy w fazie zakładania nowych użytków zielonych co przedłoży się na lepszą jakość produkowanych przez nas pasz. Nasze pasze objętościowe są podstawą żywienia krów mlecznych. Dobrze dobrana pasza objętościowa, odpowiednio zbilansowana i uzupełniona paszą treściwą, jest podstawą uzyskiwania wysokiego wyniku produkcyjnego. Siano i sianokiszonka w których jest dość sporo wysoko wartościowego białka, to jedna z najważniejszych pasz objętościowych dla przeżuwaczy i koni. Odpowiednie odżywianie gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników hodowli oraz wysoką formę zwierząt. Dbamy o to, by do waszych zwierząt trafiały tylko wysokiej jakości produkty.