Witamy Serdecznie

Często rolnicy mają na wiosnę niedobór siana oraz sianokiszonki. Przy ograniczonej ofercie handlowej kupują to, co jest dostępne na lokalnym rynku, nawet, jeśli jakość produktów pozostawia wiele do życzenia i nie spełnia podstawowych standardów. Dlatego też, postanowiliśmy wypełnić tą lukę i zaopatrzyć lokalny rynek w dobrej jakości produkty. Trawy, siano i sianokiszonki.

Poprzez użycie kosiarki ze spulchniaczem pokosu i przetrząsacza karuzelowego mamy możliwość skrócić proces technologiczny,co przedkłada się na paszę wolną od zanieczyszczeń glebowych. Umożliwia to także zmianę organizacji produkcji i terminowe zbiory.

Nasze łąki i pastwiska, jak i inne użytki zielone, co kilka lat wymagają renowacji i dlatego zdecydowaliśmy się na likwidację starych łąk. Jesteśmy w fazie zakładania nowych użytków zielonych co przedłoży się na lepszą jakość produkowanych przez nas pasz. Nasze pasze objętościowe są podstawą żywienia krów mlecznych. Dobrze dobrana pasza objętościowa, odpowiednio zbilansowana i uzupełniona paszą treściwą, jest podstawą uzyskiwania wysokiego wyniku produkcyjnego. Siano i sianokiszonka w których jest dość sporo wysoko wartościowego białka, to jedna z najważniejszych pasz objętościowych dla przeżuwaczy i koni. Odpowiednie odżywianie gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników hodowli oraz wysoką formę zwierząt. Dbamy o to, by do waszych zwierząt trafiały tylko wysokiej jakości produkty.

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, aby się z nami skontaktować

Please enter your name.
Please enter a message.